Предавања

Коригован и проширен текст уџбеника Ђ. Калић, Р. Радосављевић: “Трансформатори”, припремио проф. Зоран Радаковић

 1. Поглавље 1
 2. Поглавље 2
 3. Поглавље 3
 4. Поглавље 4А     Поглавље 4Б
 5. Поглавље 5
 6. Поглавље 6
 7. Поглавље 7
 8. Поглавље 8 (изоставља се)
 9. Поглавље 9
 10. Поглавље 10

Вежбе

 1. М. Терзић: Текстови задатака са рачунских вежби из енергетских трансформатора (можете преузети овде)
 2. М. Терзић: Списак корисних формула за лакшу припрему испита (можете преузети овде)

Додатна литература:

 1. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, уџбеник (тренутно нема у продаји, скенирану верзију можете преузети овде)
 2. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, збирка задатака за рачунске вежбе
 3. Стандарди SPRS, IEC 60076-x, и остали сродни стандарди
 4. J.H.Harlow: Electric power transformer engineering, CRC Press
 5. Fitzgerald, Kingsley: Електричне машине, српско издање (скенирану верзију можете преузети овде)
 6. S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde: “Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics”, Second Edition, CRC Press, Published September 6, 2012, ISBN 9781439853771
 7. Robert M. Del Vecchio, Bertrand Poulin, Pierre T. Feghali, Dilipkumar M. Shah, Rajendra Ahuja: “Transformer Design Principles”, Third Edition, CRC Press, Published August 18, 2017, ISBN 9781498787536
 8. J. Duncan Glover, Thomas Overbye, Mulukutla S. Sarma: “Power System Analysis and Design”, SI Edition 6th Edition, Cengage Learning, 2015, ISBN 9781305636187