Литеретура за помоћ у изради пројекта из енергетских трансформатора:

  1. Ј. Крстовић, Р. Радосављевић: Пројектовање дистрибутивних трансформатора, Академска мисао, 2009. (може се наћи у скриптарници факултета)

У оквиру ове књиге наћи ћете потребна упутства за прорачун уљних и сувих дистрибутивних трансформатора као и неколико примера успешно реализованих пројеката.

  1. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, уџбеник (може се купити у Заводу за уџбенике и наставна средства у Косовској бр.45 или на Обилићевом венцу бр.5)