Процес прорачуна енергетског трансформатора омогућава студентима повећање нивоа знања и разумевања његовог функционисања, као уређаја са којим ће се готово сигурно сви „енергетичари“ сусретати у будућем професионалном раду. Такође, самостална израда овог пројекта уз неопходне консултације, упућује студенте да брзо усвоје основни принцип и циљ пројектовања и израде ел. уређаја, па и трансформатора – добијање оптималног решења, које подразумева постизање захтеваних техничких карактеристика према условима експлоатације, уз сигуран рад у очекиваном животном веку и све то уз минималне трашкове израде, експлоатације и одржавања.