Из предговора књиге: Ј. Крстовић, Р. Радосављевић: Пројектовање дистрибутивних трансформатора

Више деценија уназад, студенти Енергетског одсека Електротехничког факултета у Београду су у склопу предмета на трећој години студија „Трансформатори“ били у обавези да ураде и пројекат „Прорачун дистрибутивног трансформатора“, као једног од два обавезна пројекта у току дипломских студија. Избор овог пројекта није био нимало случајан због вишеструке користи. Пре свега, процес прорачуна омогућава студентима повећање нивоа знања и разумевања функционисања трансформатора, као уређаја са којим ће се готово сигурно сви „енергетичари“ сусретати у будућем професионалном раду. Такође, самостална израда овог пројекта уз неопходне консултације, упућује студенте да брзо усвоје основни принцип и циљ пројектовања и израде ел. уређаја, па и трансформатора – добијање оптималног решења, које подразумева постизање захтеваних техничких карактеристика према условима експлоатације, уз сигуран рад у очекиваном животном веку и све то уз минималне трашкове израде, експлоатације и одржавања. Независно од тога што ће се мали број инжењера бавити искључиво пројектовањем трансформатора, сама методологија прорачуна, заснована на нелинеарном итеративном процесу, омогућава студентима потпуно овладавање веза између конструкцијских решења и електричних и термичких карактеристика трансформатора, што будућим инжењерима касније бива од непроцењиве користи при изради техничких захтева за набавку трансформатора и при руковању трансформаторима према условима на месту рада и режима експлоатације. Усвојени резони, принципи и методологија могу се успешно применити и на многу другу електричну опрему.